• Joerga

Gratis patroon zomerse sjaal in Scheepjes Cotton 8 of Catona


Je hebt dan 600 meter nodig van elke kleur voor deze omslagdoek. Dat zijn 5 bollen per kleur van Scheepjes Catona of 4 bollen per kleur van Scheepjes Cotton8


Benodigdheden

  • Haaknaald A: 3,5mm

  • Haaknaald B: 3mm of 0,5mm dunner dan Haaknaald A

  • Haaknaald C: 4mm Haaknaald of 0,5mm dikker dan Haaknaald A

  • Wolnaald en schaartje

  • Materiaal om te blocken

Alles te verkrijgen in het atelier of online bestelling.


Stekenverhouding & Afmetingen

10x10cm= 20 stk en 25 rijen met Haaknaald A in stekenpatroon van deel 1

De omslagdoek meet 35cm breed en 180-200cm lang na blocken.


Steken & Afkortingen

l losse oversl overslaan stk steek hst halfstokje v vaste volg volgende rel.st.v relëf stokje voor: omsl, haaknaald insteken voor de stander van de aangegeven stk van voor naar achter, haaknaald weer naar voren steken na de staander van de aangegeven stk, omsl en lus ophalen, [omsl en door 2 lussen halen] 2x. Rel.stk.v reliëf steek voor Rel.dst.v reliëf dubbel stokje voor: *2x omsl, haaknaald insteken voor de stander van de aangegeven stk van voor naar achter, haaknaald weer naar voren steken na de staander van de aangegeven stk, omsl en lus ophalen, [omsl en door 2 lussen halen] 3x. Rel.dst.v.sam reliëf dubbel stokje voor samenhaken: *2x omsl, haaknaald insteken voor de stander van de aangegeven stk van voor naar achter, haaknaald weer naar voren steken na de staander van de aangegeven stk, omsl en lus ophalen, [omsl en door 2 lussen halen] 2x* herh van * tot * voor de volgende aangegeven stk, omsl en haal door alle drie de lussen op haaknaald. herh herhaling GK goede kant van je werk V-stk V-steek: [1hst, 2l, 1hst] in aangegeven stk of ruimte VK verkeerde kant van je werk […] werk tussen haakjes voor het aantal keer dat wordt aangegeven *…* werk tussen sterretjes voor het aantal keer dat wordt aangegeven {abc} aantekeningen worden gegeven tussen deze haakjes


Aantekeningen & Tips

  • Keerlossen tellen nooit als een stk, dus je slaat de eerste stk van de rij niet over.

  • Omdat je in rijen werkt, zit de lus van de stk links van de staander van de stk.

  • Stk aantallen worden alleen gegeven wanneer deze veranderen. Anders kun je het laatst gegeven stk aantal aanhouden.

Het Patroon


~Deel 1

Start Met Haaknaald A en Kleur A; 71l.

R1 (GK) Start in 2e l vanaf Haaknaald; 1v in elke l tot eind, 1l {telt niet als een stk hier en verder}, keer. Stekenaantal: 70 v

Aant.: Elke VK rij in dit deel wordt gehaakt als R2, tenzij anders aangegeven. Dus na deze rij wordt hij niet meer uitgeschreven. R2 (VK) 1v in elke stk tot eind, 1l, keer.

Aant.: Je zult 7 kolommen met rel.stk hebben. R3 1v in eerste 7 stk, *1rel.st.v rondom volg 2 stk van R1 {foto 1-4}, volg 2 stk van R2 oversl {achter de rel.st.v, foto 5}, 1v in volg 7 stk; werk vanaf * tot eind, 1l, keer. Stekenaantal: 14 rel.st.v, 56 v


R5 1v in eerste 7 stk, *1rel.st.v rondom volg 2 rel.stk, volg 2 stk van huidige rij oversl {achter de rel.stk}, 1v in volg 7 stk; werk vanaf * tot eind, 1l, keer.

R7 1v in eerste 5 stk, *1rel.st.v rondom volg 2 rel.stk {foto 1-2}, volg 2 stk van huidige rij oversl {foto 3}, 1v in volg 7 stk; werk van * tot laatste 2 stk, 1v in laatste 2 stk, 1l, keer.

R9-11 Herh R7, herh R2, herh R7 nog een keer.

R13 Herh R5.

R15 1v in eerste 9 stk, *1rel.st.v rondom volg 2 rel.stk, volg 2 stk van huidige rij oversl, 1v in volg 7 stk; werk vanaf * tot eind, laatste 2 stk van de laatste herh oversl, 1l, keer.

R17-19 Herh R15, herh R2, herh R15 nog een keer.

R20 Herh R2.

Herh R5-20 vier keer. Herh (R5+R2) drie keer. Wissel naar Kleur B in de laatste stk, {zie aant. beneden}.

Aantekeningen over kleurenwissels: Wissel van kleur in de laatste stk voor de volgende rij waar je een andere kleur moet gebruiken, als volgt: 1. Haak de laatste v tot er nog 2 lussen op je haaknaald staan {foto 1}; 2. Pak de andere kleur op {waarbij je deze vóór de huidige kleur oppakt} en trek de lus door de laatste 2 lussen op je haaknaald {foto 2-3}, dit maakt de v af, laat de andere kleur hangen en ga door.


~Deel twee:


R1 (GK) Met Haaknaald B en Kleur B; 3l {telt als keerlosse + 2l}, sla de eerste stk over {foto 1}, 1v in volg stk, *2l, volg stk oversl, 1v in volg stk; herh van * tot eind, keer. Stekenaantal: 35 v, 35 l-ruimte
Aant.: Als de instructies aangeven: 1v in volg 7 v/l-ruimte, haak het dan als: 1v in volg v, 1v in volg l-ruimte, 1v in volg v, etc. tot je 7 stk hebt gehaakt.

R3 1v in eerste 7 v/l-ruimte, *1rel.dst.v rondom volg 2 rel.stk {foto 1-2}, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk {foto 3-4}, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v {foto 5}, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk {foto 6}, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk {foto 7}, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk {foto 8}, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte; herh van * tot laatste 9 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom laatste 2 rel.stk, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in laatste 7 v/l-ruimte {laatste l-ruimte is moeilijk te zien, foto 9}, keer. Stekenaantal: 50 v, 20 rel.dst.v
Aant.: Alle rijen in dit deel tussen de rijen die rel.stk gebruiken, worden gehaakt zoals R4-6, tenzij anders aangegeven. Dus deze rijen worden hierna niet meer uitgeschreven.

R4 3l, sla de eerste stk over, 1v in volg stk, *2l, volg stk oversl, 1v in volg stk; herh van * tot eind, wissel naar Kleur B in laatste stk, keer. Stekenaantal: 35 v, 35 l-ruimte

R5&6 Herh R2, aan het einde van R6 wissel naar Kleur A in de laatste stk, 1l, keer.

R7 1v in eerste 7 v/l-ruimte, *1rel.dst.v rondom volg 2 rel.stk, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte {foto 1}; herh van * tot laatste 9 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom laatste 2 rel.stk, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in laatste 7 v/l-ruimte, keer. Stekenaantal: 50 v, 20 rel.dst.vR11 1v in eerste 7 v/l-ruimte, *1rel.dst.v rondom volg 2 rel.stk, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 7 v/l-ruimte, [1rel.dst.v.sam rondom volg 2 rel.stk] twee keer {foto 1-5}, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 7 v/l-ruimte; herh van * tot laatste 9 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom laatste 2 rel.stk, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in laatste 7 v/l-ruimte, keer.

Stekenaantal: 56 v, 8 rel.dst.v, 6 rel.dst.v.samR15 1v in eerste 4 v/l-ruimte, *1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg 2 rel.stk {met haaknaald onder beide beentjes van rel.dst.v.sam, foto 1}, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte; herh van * tot laatste 12 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in laatste 4 v/l-ruimte, keer.

Stekenaantal: 48 v,22 rel.dst.vR19 1v in eerste 4 v/l-ruimte, *1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg 2 rel.stk, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 4 v/l-ruimte; herh van * tot laatste 12 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in laatste 4 v/l-ruimte, keer.

R23 1v in eerste 7 v/l-ruimte, *[1rel.dst.v.sam rondom volg 2 rel.dst.v] twee keer, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 7 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg 2 rel.stk, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 7 v/l-ruimte,; herh van * tot laatste 9 v/l-ruimte, [1rel.dst.v.sam rondom volg 2 rel.dst.v] twee keer, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 7 v/l-ruimte, keer. Stekenaantal: 56 v, 6 rel.dst.v, 8 rel.dst.v.sam

R24-26 Herh R4-6.

Herh R3-26 nog twee keer.

R75 1v in eerste 13 v/l-ruimte, *1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom hetzelfde rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 10 v/l-ruimte; herh van * tot laatste 3 v/l-ruimte, 1v in laatste 3 v/l-ruimte keer Stekenaantal: 58 v, 12 rel.dst.v

R79 1v in eerste 13 v/l-ruimte, *1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg v, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 2 v/l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg l-ruimte, 1rel.dst.v rondom volg rel.stk, volg v van huidige rij oversl, 1v in volg 10 v/l-ruimte; herh van * tot laatste 3 v/l-ruimte, 1v in laatste 3 v/l-ruimte, keer.

R83 1v in eerste 16 v/l-ruimte, *[1rel.dst.v.sam rondom volg 2 rel.dst.v] twee keer, volg 2 v/l-ruimte van huidige rij oversl, 1v in volg 16 v/l-ruimte; herh van * tot eind, keer.

Stekenaantal: 64 v, 6 rel.dst.v.samR84-86 Herh R4-6, herh daarna R5&6 nog een keer in Kleur A, hecht Kleur A af aan het einde van de laatste rij, ga door met Kleur B.


~Deel drie:

Aant.: Hou er rekening mee dat dit stekenpatroon erg oprekt in de lengte, waardoor het smaller lijkt dan de andere twee delen, maar dit wordt opgelost met blocken.

V-stk: [1hst, 2l, 1hst] in aangegeven stk of l-ruimte

R1 (GK) Met Haaknaald C en Kleur B; 3l {telt niet als een stk hier en verder}, *volg 2 v/l-ruimte oversl {witte pijlen foto 1}, V-stk in v {groene pijl foto 1}, volg 2 v/l-ruimte oversl {witte pijlen foto 2}, V-stk in l-ruimte {groene pijl foto 2}; herh van * tot laatste 4 v/l-ruimte, volg 2 v/l-ruimte oversl, V-stk in v, 1hst in laatste l-ruimte {die is een beetje verstopt, foto 3-4}, 3l, keer. Stekenaantal: 23 V-stk, 1 hst


R2 (VK) V-stk in elke 2l-ruimte van elke V-stk tot eind {foto 1}, 1hst in ruimte tussen laatste V-stk en 3l {foto 2-3}, 3l, keer.


Je eindigt met ongeveer 172cm in lengte. Werk de eindjes weg en block naar de gegeven maten. De omslagdoek kan groeien tot 200cm in lengte door de V-stk, dus kijk uit met blocken dat je niet teveel oprekt.24 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Wanten haken